Kiểm tra tình trạng bảo hành


  • Ngày kích hoạt bảo hành được kích hoạt tự động ngay sau khi bàn giao sản phẩm.
  • Hợp đồng đang thi công sẽ chưa được cập nhật lên hệ thống.
  • Khách hàng chỉ cần nhập số điện thoại đã ký Hợp Đồng để kiểm tra.

Thông tin bảo hành

Mã Hợp Đồng Hạng mục Thời gian bảo hành Ngày kích hoạt Ngày hết hạn Tình trạng bảo hành

Đăng ký ngay để được tư vấn miễn phí

  • Chuyên gia tư vấn miễn phí sau khi đăng ký
  • Hỗ trợ Khảo sát và Thiết kế 3D miễn phí
  • Ưu đãi dành cho khách hàng ký hợp đồng sớm nhất